Jaký je rozdíl mezi balením pomocí ocelových a plastových pásek?

Jaký je rozdíl mezi balením pomocí ocelových a plastových pásek?

Jaký je rozdíl mezi balením pomocí ocelových a plastových pásek?

Balení pomocí plastové pásky

Když byly vynalezeny plastové (PP) polypropylenové a (PET) polyesterové pásky na balení, téměř úplně nahradily ocelové pásky. Konkrétně je nahradily tam, kde nebyla jiná náhrada za ocelové pásky při balení. S vývojem plastových pásek se zvýšily také možnosti efektivního balení. Níže jsou popsané rozdíly mezi jednotlivými páskami.

Battery strapping tool TES set PP strap + dispenser + battery + charger

Zásadní rozdíl mezi plastovými a ocelovými páskami

Prodloužení není jednou z hlavních vlastností ocelových pásek. Oproti tomu, plastové pásky mají v určitém intervalu větší prodloužení. Zásadní vlastností plastových pásek je jejich schopnost vrátit se do původního tvaru. Poté, co na ně působilo určité napětí je otázkou, do jaké míry je páska schopna se ze svého prodlouženého tvaru vrátit zpátky do originálu?

Dobrým příkladem přechodu na plastové balení z ocelového je v nakládání dřeva. Je pravda, že v tomto konkrétním příkladě je ocelová páska efektivnější, protože má větší sílu na zajištění těžkých nákladů, ale plastová páska se zase rychle vrátí do svého původního tvaru poté, co došlo k jejímu natažení. Z toho důvodu, který zároveň představuje klíčový rozdíl mezi jedním a druhým druhem pásky, je plastová páska vhodnější pro daný náklad. Když vezmeme v úvahu právě elasticitu pásky, ukáže se, že v případě balení dřeva je výhodnější používat plastovou pásku. Lze ji totiž natáhnout více než ocelové pásky, které nejsou schopny se více prodlužovat, ani vracet se do svého původního tvaru. Proto je u ocelové pásky pravděpodobnější, že dojde k jejímu opotřebení a přetržení či uvolnění při přepravě zboží. Zboží je pak nechráněné. Ocelové pásky sice snesou větší hmotnosti, ale v mnoha případech je elasticita důležitějším faktorem, a proto se používají pásky plastové.

Přechod z ocelových na plastové pásky

Balení pomocí plastových pásek nemá tak dlouhou historickou tradici, jako balení pomocí oceli. S vývojem technologií se ale urychlil i tento přechod. Proto v dnešní době při používání moderních nástrojů a objevem různých nových možností balení, je jen otázkou času, než plastové pásky zcela nahradí ty ocelové. Většina velkých výrobců si již dnes uvědomuje, že je to nevyhnutelně nutné.

Porozumění prodloužení, napětí, a možnostem vrátit se do původního tvaru

Abychom celou tuto situaci mohli pochopit, je potřeba porozumět podmínkám, při kterých se plastové pásky používají. Napětí pásky je vidět, když za ni zatáhneme nebo na ni vyvineme určitý tlak. Když se natáhne do určitého bodu, začne se prodlužovat a natahovat. Po natažení je už jen otázkou, zda se vrátí do původního tvaru. Elasticita pásky se odráží v její schopnosti značného prodloužení, ze kterého se páska stále vrátí do původní podoby a neztratí svůj tvar (také se to označuje jako pracovní rozsah pásky nebo také rozsah vytrvalosti pásky).

COMBO Pallet Semi-automatic Strapping Machine price PP strap 9-19mm

Více informací o pracovním rozsahu plastových PP a plastových PET pásek

Pracovní rozsah jednotlivých pásek se může značně lišit pásku od pásky. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití jediné pásky. Ukazuje nám nejvyšší potenciál napětí, při kterém dojde k maximálnímu prodloužení pásky. Stále se ale musí jednat o takové prodloužení, aby se páska vrátila do původního tvaru.

Více informací o tom, jak se PET a PP pásky mohou vrátit do původního tvaru (elasticita)

Schopnost vrátit se do původního tvaru především závisí na materiálu, ze kterého je páska vyrobena, síle napětí, které na ní působí a na její délce při tomto napětí. Pokud se jedná o krátkodobé napětí, je schopnost pásky vrátit se do původního stavu mnohem větší. Po delším čase, kdy na pásku působíme napětí, se minimalizuje i její schopnost vrátit se do původního stavu. Jedna z nejlepších pásek s touto vlastností (která se i po dlouhém působení napětí rychle vrátí do původního tvaru) je rovná plastová kapesní páska.

Sdílet tento příspěvek


Dotaz na produkt

K přípravě nabídky potřebujeme následující informace. Brzy obdržíte nabídku na produkt na váš e-mail.